Vliegveld Bergen  

Click here to edit subtitle

Let op openingen in 2020 gewijzigd!


Ivm met het coronavirus zijn wij nog even gesloten. Medio augustus hopen wij een opening te realiseren afhankelijk van de situatie dan en enkel op reservering.

Groepen kunnen voorlopig niet geboekt worden.

In de winter van 2019 / 2020 is er tijdens de winterstop hard gewerkt in de bunkers. Zo is het gehele elektra vernieuwd, zijn er nieuwe vitrines en foto's bijgekomen. 
Ook hebben wij een klein museum bunker er bij in de bocht van de Groeneweg 14 te Bergen. 
Wij zijn klaar voor het aankomend seizoen. Dit jaar zijn er een hoop activiteiten rondom het 75e bevrijding jaar. Maar ook staan wij stil bij het feit dat Nederland 80 jaar geleden is aangevallen op 10 mei 1940 waarbij de slachtoffers van de oorlog worden herdacht.
Als u ons op Facebook volgt blijft u op de hoogte van de laatste activiteiten. vliegveld Bergen 40/45 

Onderzoek plaatjes 21 RI Schoorl 

Ocktober 2019: De afgelopen weken zijn wij bezig met een onderzoek naar de gevonden naamplaatjes in Schoorl.Wij hopen elke naam een gezicht te kunnen geven al zal het onderzoek nog wel een tijd duren. Wij stonden uitgebreid in het nieuws, De Telegraaf, RTVNH , NOS, en SBS6.

Wij zoeken familie van het 21RI soldaten die in 1940 in Schoorl gelegerd waren.

Heeft u informatie foto's of andere zaken mail ons dan ook als u zaken heeft die betrekking tot het vliegveld van Bergen:

[email protected]

Tijdens de opening op zondag 27 oktober is een deel van de plaatjes te bewonderen in ons museum. 

Click here to edit text

Uitbreken van de tweede wereldoorlog 10 mei 1940

Foto boven, 2013 ( zelfde positie als foto rechts).
Foto rechts 10 mei 1940 tijdens de Duitse aanval genomen door boordschutter Lok.
Welkom op de website. Hier onder vindt u een kort gedeelte van de geschiedenis van het vliegveld. Tijdens een rondleiding in het museum komt de gehele geschiedenis ruim aan bod. 
Voor vragen kunt u contact opnemen. 
In de wintermaanden is het museum gesloten. van maart tot oktober is het museum geopend.
Militair vliegveld Bergen
 
Kort voor het uitbreken van de tweede Wereldoorlog kreeg Bergen een heus militair vliegveld. Het werd in gebruik genomen op 17 juli 1939. Bijna 2 jaar daarvoor was aangekondigd dat de aanleg in de Bergermeer zou gaan plaatsvinden om redenen van landsbelang.


10 mei 1940


Op het vliegveld te Bergen waren tien verkenners van het type C-10

gestationeerd alsmede dertien van de snelste en beste jagers die de Militaire

Luchtvaart bezat: de G -1 ’ s. Er waren in totaal vier-en-twintig G -1 ’s en er

stond op Bergen dus meer dan de helft. Die plaatsing was niet gelukkig

want de bodem van het in een polder gelegen landingsterrein dat door slechte

bemaling lange tijd blank gestaan had, was eigenlijk te zwak om de relatief

zware toestellen te torsen. Dat was een van de redenen waarom de com­

mandant van de betrokken jager afdeling die sinds de herfst vergeefs op ver­

betering van het landingsterrein aangedrongen had, er met verlof van zijn

superieuren toe overgegaan was, de G - 1 ’s op het betonnen platform voor de

commandopost op te stellen een tweede reden was, dat hij bij die gecon­

centreerde opstelling aan de vliegers met gering tijdverlies kon doorgeven

(het moest alles mondeling geschieden) dat zij moesten opstijgen en waar de

vijand zich bevond. De C - 10 ’s (verkenners die niet onmiddellijk gereed

moesten staan) waren verspreid buiten het vliegveld opgesteld.

In de nacht van 9 op 10 mei zaten de jachtvliegers om drie uur in hun toe­

stellen; de motoren waren warmgedraaid. Men hoorde vreemde vliegtuigen

overkomen, dacht: ‘Het zijn Duitsers, op weg naar Engeland’ - en bleef

wachten. Nog vóór het commando ‘opstijgen’ (om 3 uur 55 van Den Haag

uit aan de jagersafdelingen gegeven) de commandant te Bergen bereikt had,

naderden, laag over de Noordzee vliegend, drie vreemde toestellen. De

bediening van het zoeklicht te Bergen aan Zee gaf om 3 uur 59 telefonisch

bericht door: ‘Die gasten die vannacht overvlogen kom en terug.’ Op dat

bericht werd niet gereageerd en ongehinderd lieten ‘die gasten’ (drie

Duitse bommenwerpers) hun lading bij de dicht bij elkaar geparkeerde G - 1’ s

vallen. Bij het middelste toestel in de voorste rij werd bovendien, terwijl het

 

al in beweging was, een motor weggeschoten; het toestel trok dwars weg en

blokkeerde alle toen nog niet geraakte G - 1 ’ s slechts één die tevoren wegge-

taxi’d was ( de 321 ), kon de lucht in komen, schoot op het strand te Katwijk drie

Duitse transporttoestellen in brand en keerde met een wijde boog over land

naar Bergen terug. Daar was aanvankelijk paniek uitgebroken:

‘Als de ontploffingen van het eerste bombardement. . . zijn verklonken en een

zware rookzuil uit de grote hangar opstijgt, wordt de lucht plotseling gevuld

door het hoge geluid van neer duikende jagers. Onze militairen schrééuwen..

. Hoera, dat zijn de D - 21’ s (van ‘De Kooy’) die de vijand te lijf gaan!

Helaas. . . als de vliegtuigen met gillende motoren op het vliegveld afsteken,

blijken het Messerschmitts te zijn en halsoverkop zoekt iedereen dekking voor

het ratelende mitrailleur vuur. Het wordt een sauve-qui-peut.

De manschappen der verkenners afdeling die in de barakken langs het veld door het bombardement uit hun dromen zijn gewekt, rennen in de primitiefste kleding dwars over

de vijfhonderd meter open veld, door sloten en greppels, over prikkeldraad en

omheiningen, naar de schuilplaats welke het bos biedt.’

Tot kwart voor VIJF duurden de Duitse aanvallen. Toen waren (tegen een

verlies van twee of drie Duitse toestellen) alle hangars getroffen en van de

dertien G - 1 ’s waren er twaalf buiten gevecht gesteld.


Op 10 mei 1940 landen op vliegveld Bergen een Nederlandse bommenwerper, de fokker TV rompcode 850. Na een kort verblijf op Bergen heeft deze nog diverse gevechtshandelingen gedaan.
 De fokker 's G-1 welke kapot waren geschoten en niet meer te repareren waren zijn op het veld gezet om als schijnvliegtuig de vijand te misleiden. Tot de dag van vandaag is het lot van twee fokkers G-1 niet bekent.
In de navolgende oorlogsdagen zijn er diverse G-1's gerepareerd en hebben diverse G-1's en C-10's haar dienst nog kunnen bewijzen.
De Duitsers hebben het vliegveld tot 1945 in gebruik gehad. In 1952 is het een mobilisatie complex geworden en in 2013 verkocht aan de huidige eigenaar.

Historisch onderzoek 2013


Er was veel over de opstelling van de G-1's op platform geschreven om duidelijkheid te krijgen besloot ik in 2013 een historisch onderzoek te doen naar de opstelling van de Fokker G-1's op platform drie.Met toestemming van de huidige eigenaar. Het heeft mij opgeleverd dat er veel nieuwe dingen aan het licht zijn gekomen omtrent de opstelling van de Nederlandse Fokker's op 10 mei 1940. 


Foto onder; de 331 op 10 mei 1940. Foto rechts vanaf de zelfde plaats genomen op platform drie 2013
1940
2013

Foto boven de opstelling 10 mei 1940. Foto rechts vanaf de zelfde positie genomen 2013